Afscheid van Indië

Redactioneel. De dingen lopen niet altijd zoals je hoopt en verwacht. In de redactie hadden we afgesproken dat het vierde nummer van dit jaar, het kerstnummer, als thema zou hebben: dekolonisatie en racisme. We hadden veel plannen en ook veel concrete voorstellen om...

Niet meer van deze tijd

Het bijzonder onderwijs raakt steeds meer in opspraak. Ook nu weer. Aanleiding is een verklaring die reformatorische scholen ouders laten tekenen waarin deze instemmen met het beginsel dat het huwelijk van man en vrouw de norm is en homoseksualiteit daarom afgewezen...

Kerst blijft Advent – via Pasen

Tweede Kerstdag is een vreemde vierdag. Geen zondag, maar ook geen gewone weekdag. In de Middeleeuwen zijn er steeds feestdagen toegevoegd aan de grote kerkelijke feesten, om nog een extra dag vrij en plezier (en markten) te hebben. Maar eigenlijk was 26 december...

Moeder Maria – met herders en wijzen

           Soms vraag ik me af             of Maria Jezus borstvoeding gaf,             of ze het uitschreeuwde als hij haar beet.               En soms vraag ik me af             of het te gewoon is             om dit te vragen in een kerk             vol mannen...

Maria’s lied van omkeer

‘Vannacht zal het wonder gebeuren…’ (Hanna Lam over de nacht van de uittocht). ‘Deze nacht doe ons weten dat Gij het zijt, Gij zelf’ (Huub Oosterhuis over de Kerstnacht) Maria behoort toe aan de geschiedenis die God is begonnen met mensen die zich toevertrouwen aan...