def022-theologenserie

De Vereniging voor Theologie en Maatschappij heeft het initiatief genomen om in samenwerking

met theologische uitgeverij Narratio, een serie kleine boekjes uit te doen geven over theologen en

theologes die hebben bijgedragen tot het ontstaan van een kritische en maatschappelijk betrokken

theologie. In een bescheiden omvang worden leven en werk van deze mensen beschreven met veel

citaten en originele teksten, om in korte tijd te kunnen lezen waarom en hoe de bijdrage aan de

theologie heeft plaatsgevonden. Een overzicht vindt u in bijgevoegde link, bovenaan deze pagina.