Europa

Op 11 maart vroegen wij aan de Nederlandse kerken (Raad van Kerken, Protestantse kerk en Katholieke bisschoppenconferentie) om zich in het publieke debat te mengen en zich ervoor uit te spreken dat Nederland zijn aandeel neemt in het opnemen van kwetsbare...

Egbert Rooze overleden

Afgelopen weekend is plotseling overleden onze Belgische bondgenoot dr. Egbert Rooze. Hij was predikant in de Belgische Protestantse kerk (o.a. in Antwerpen), en daarnaast en daarna betrokken bij het aan Christenen voor het Socialisme gelieerde vormingswerk van...