Ophef – ons verhaal

het tijdschrift voor
hartstochtelijke theologie

Een van de belangrijkste activiteiten van de VTM is de uitgave van het theologisch tijdschrift Ophef, een kritisch en geëngageerd tijdschrift gericht op ontwikkelingen in kerk, maatschappij en cultuur.
Een blad voor liefhebbers, niet altijd gemakkelijk, maar goed te volgen voor wie zich wil verdiepen in hedendaagse ontwikkelingen in theologie en maatschappij.

De geschiedenis

In 1993 werd de beweging Christenen voor het Socialisme (CvS) opgeheven en het merendeel van haar leden sloot zich aan bij de Vereniging voor Theologie en Maatschappij. Als min of meer logisch gevolg gingen ook de bladen Opstand (van CvS) en Vlugschrift (van VTM) in 1994 samen verder onder de naam Ophef, tijdschrift voor hartstochtelijke theologie.

In het redactioneel van het eerste nummer schreef de nieuw gevormde redactie, dat ze zich bezig wilde houden met “alles wat zich afspeelt op het brede terrein van bevrijding en theologie, van geloof en maatschappelijke verandering”.

Inhoud

Er worden vier nummers per jaar gemaakt. Meestal staat er per nummer één thema centraal.

De rest van het nummer wordt gevuld met losse artikelen en een aantal vaste rubrieken. Onder andere de rubriek Nieuwe boeken van de hoofdredacteur en een column van de voorzitter.

Artikel aanbieden

redactie@ophef-vtm.nl

Activiteit aanbieden

secretariaat@ophef-vtm.nl

Redactie

redactie@ophef-vtm.nl

Auteurs

De meeste artikelen worden speciaal voor Ophef geschreven door leden van de redactie of door hen uitgenodigde gastschrijvers.

Zo nu en dan wordt met bronvermelding een artikel overgenomen of uit een andere taal vertaald.

Een speciale vermelding verdienen de schitterende illustraties, in zwart-wit uitgevoerde foto’s, de laatste tien jaar gekozen en vaak ook zelf gemaakt door onze foto- en eindredacteur Bart Vijfvinkel.

Colofon

Hoofdredactie

Wilken Veen

Redactie

Tiers Bakker, Marino Camarasa, Willemien Roobol, Carola Dahmen.

Beeld- en eindredactie

Bart Vijfvinkel

Redactieraad

Dick Boer (Amsterdam), Erik Borgman (Tilburg), Harm Dane (Amersfoort), Yosé Höhne-Sparborth (Utrecht), Toine van der Hoogen (Nijmegen), Hans Dirk van Hoogstraten (Nijmegen), Manuela Kalsky (Amsterdam), Anne Marie Korte (Utrecht), Willem van der Meiden (Utrecht), Herman Meijer (Rotterdam), Herman Noordegraaf (Schiedam), Leo Oosterveen (Utrecht), Rinse Reeling Brouwer (Amsterdam), Ton Veerkamp (Lemgow-Schmarsau), Greetje Witte-Rang (Zwolle), Theo Witvliet (Soest).

Word lid van VTM en abonneer je op Ophef

Of bestel een los magazine of een van onze andere uitgaven.

ANBI

De VTM heeft de ANBI-status: donaties en giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Downloads

Contact

  • Redactie Ophef
    redactie@ophef-vtm.nl
  • Bestuur VTM
    bestuur@ophef-vtm.nl
  • Lidmaatschap
    lidworden@ophef-vtm.nl

Social media

Donaties en giften: NL56 TRIO 0320 0155 13

t.nv. VTM, Culemborg.