Boekenrubriek juni 2024

Ilja Leonard Pfeiffer, Alkibiades, Amsterdam: De Arbeiderspers 2023, 944 pag. € 36,99. ISBN 978 90 295 4986 8. Opnieuw een niet-theologisch boek in deze rubriek, maar wel in het kader van ons nadenken over politiek en hoe daar als gelovigen mee om te gaan. Een van de...

Nee, tegen rechts-extremisme

Nee! – tegen rechts-extremisme Op 22 februari van dit jaar publiceerde de Duitse RK bisschoppenconferentie een verklaring met de titel: Völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar. Het Friesch Dagblad berichtte hierover en ik vond de tekst op het...

Redactioneel: Kerk en Politiek

‘Kerk en politiek’ is altijd al op de een of andere manier aanwezig in ons blad, maar dit keer expliciet en als thema voor dit nummer. En daar is alle aanleiding toe. Het zwijgen (of althans niet helder en duidelijk spreken) van onze kerk over de grote vraagstukken...

Veiligheid, links en rechts

Links en rechts in de ban van veiligheid We worden vastgesnoerd in een web van veiligheid denken. Veiligheid als maximale controle, het uitsluiten van alle risico’s. Beheersingsdrift als de ultieme vorm van maakbaarheid. Dat geloof heerst links en rechts in onze...

Jonathan Sachs, Deuteronomium

Op het moment dat ik dit schrijf is het boek nog niet verschenen, dat gebeurt eind februari, maar dan zou het te laat zijn om dit boek te bespreken en meer nog: het van harte ter lezing aan te bevelen. Maar Skandalon was gelukkig zo vriendelijk mij alvast een PDF te...

Wat is er aan de hand met “links”

Wat is er aan de hand met links? Waarom gaat rechts er met de vruchten van de onvrede vandoor en lukt het ons niet om die onvrede te bundelen in een nieuw perspectief? Ik pieker me suf. Het is beeldvorming: links is drammerig, elitair, obsessief bezig met culturele...

Democratie

Is dit democratie? Ja, maar ‘het volk’ heeft niet de macht. En de PVV is niet het volk. Op de verkiezingsdag zit ik 7 lange uren op het stembureau. Achteraf denk ik: waar heb ik aan meegewerkt? Hoeveel PVV-stemmers heb ik gefaciliteerd? De uitslag is letterlijk...

Hoop

“Durven we na Vietnam nog iets te hopen? Nee. Op grond waarvan? Zie de situatie en de verstoktheid waarmee de mensheid met de geest van gister de wereld van morgen binnentrekt. Toch werken wij verder. Zonder grote toekomstvisioenen. Zonder grote woorden. Alleen: in...

ANBI 2022

standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z1fol v0.1

Klimaat verontrusten

De dag voor de blokkade van de A12 in Den Haag, het protest tegen de 30 miljard overheidssubsidies aan de fossiel werkende industrie. De waterkanonnen blijken weer onderweg te zijn vanuit Duitsland. Waar zouden we zijn zonder de Duitse Polizei – dat zichtbare woord...