Zo kan theologie ook zijn. Een kritische wetenschap die het stof van eeuwen wegblaast van oeroude teksten. Heilige huisjes en onheilige vooroordelen sneuvelen. De machten en goden van deze tijd, of ze nu christelijk heten of niet, Rochus Zuurmond (1931-2020) gaat ze te lijf op basis van een fenomenale kennis van de Bijbel en hoe die de eeuwen door is uitgelegd. Met humor, soms mild en soms vilein.

Van Zuurmond kun je leren waarom het fundamentalisme een ernstige dwaling is en waarom de bewering dat ‘de Bijbel homoseksualiteit verbiedt’ op niets is gebaseerd. Maar ook wat ‘geloof’ eigenlijk is en hoeveel ruimte dat schept.

In dit portret laat Herman Meijer de theoloog Zuurmond vooral zelf spreken. Zuurmonds teksten lenen zich daar uitstekend voor, ondubbelzinnig en goed geschreven als ze zijn.

 

 

‘Rochus Zuurmond is een theoloog die heel goed en scherp dacht, die dwars kon zijn maar altijd een feilloos oog had voor wat in theologie of kerk misging of mis kon gaan. “Recht doen aan de bijbeltekst” was voor hem van groot belang, zowel wat betreft de vertaling ervan, als in de exegese, als in de kerkelijke praktijk. En als dat niet gebeurde kon hij zich daar als een oudtestamentische profeet flink over opwinden. Dit boek van Herman Meijer is niet alleen een treffend portret van Zuurmond, een van Nederlands scherpzinnigste theologen; het is ook een eerbetoon aan de schoonheid en relevantie van theologie. Van harte aanbevolen.’ 

Jan de Vlieger, oprichter en directeur van Skandalon