Boekenrubriek juni 2024

Ilja Leonard Pfeiffer, Alkibiades, Amsterdam: De Arbeiderspers 2023, 944 pag. € 36,99. ISBN 978 90 295 4986 8. Opnieuw een niet-theologisch boek in deze rubriek, maar wel in het kader van ons nadenken over politiek en hoe daar als gelovigen mee om te gaan. Een van de...

Nee, tegen rechts-extremisme

Nee! – tegen rechts-extremisme Op 22 februari van dit jaar publiceerde de Duitse RK bisschoppenconferentie een verklaring met de titel: Völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar. Het Friesch Dagblad berichtte hierover en ik vond de tekst op het...

Redactioneel: Kerk en Politiek

‘Kerk en politiek’ is altijd al op de een of andere manier aanwezig in ons blad, maar dit keer expliciet en als thema voor dit nummer. En daar is alle aanleiding toe. Het zwijgen (of althans niet helder en duidelijk spreken) van onze kerk over de grote vraagstukken...

Veiligheid, links en rechts

Links en rechts in de ban van veiligheid We worden vastgesnoerd in een web van veiligheid denken. Veiligheid als maximale controle, het uitsluiten van alle risico’s. Beheersingsdrift als de ultieme vorm van maakbaarheid. Dat geloof heerst links en rechts in onze...