Vereniging voor Theologie en Maatschappij

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie

 

VTM

De VTM is een oecumenische vereniging die werk wil maken van een theologie die zich betrokken weet op de maatschappij met al haar sociale verbanden. Een theologie die kritisch reflecteert op de structuren en mechanismes die in ons gezamenlijke leven doorwerken en die zo wil bijdragen aan de opbouw van een solidaire samenleving.

Zij doet dat vanuit de overtuiging dat alle theologie beīnvloed wordt door de maatschappelijke situatie waarin ze ontstaat. En dat daarbinnen de economische belangen een enorme rol spelen. De VTM wil hiernaast blootleggen dat in de maatschappij altijd theologische vooronderstellingen over goddelijk geachte machten een rol spelen – vaak onbewust en onuitgesproken.

De VTM gaat daarbij uit van de joodse en christelijke traditie zoals daarvan in de bijbel en de daarop gebaseerde uitleg verhaald wordt.

Wat de VTM doet

De VTM wil een platform bieden aan allen die een kritische en politiek geëngageerde theologie ter harte gaan. Op drie manieren gebeurt dat: allereerst door het kwartaalblad Ophef, dan door een reeks publicaties over maatschappelijk betrokken theologen en theologes, en tenslotte door het bekend maken van activiteiten rond maatschappijkritische theologie middels de website en mails aan leden en belangstellenden.

Voor wie interesse heeft in het ontstaan en de geschiedenis van de VTM: 

Het bestuur van de VTM bestaat uit:

Harry Pals (voorzitter)
Gerhard ter Beek, (secretaris)
Anne Marie Booij
Wilken Veen (hoofdredacteur Ophef)
Jan Baartman (financiële zaken)

Word lid van VTM en abonneer je op Ophef

Of bestel een los magazine of een van onze andere uitgaven.

ANBI

De VTM heeft de ANBI-status: donaties en giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Downloads

Contact

  • Redactie Ophef
    redactie@ophef-vtm.nl
  • Bestuur VTM
    bestuur@ophef-vtm.nl
  • Lidmaatschap
    lidworden@ophef-vtm.nl

Social media

Donaties en giften: NL56 TRIO 0320 0155 13

t.nv. VTM, Culemborg.