ANBI 2022

standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z1fol v0.1

Jaarstukken 20-21

VTM-jaarverslag’20-’21 goedgekeurd ALV VTM Balans 31-12-2021 v3.0 goedgekeurd door de ALV Verslag ALV 2022 v0.2VTM-jaarverslag’20-’21 goedgekeurd ALV VTM financien s.v.z. 31 dec 2021 v3.0 goedgekeurd ALV