Wat is er aan de hand met links? Waarom gaat rechts er met de vruchten van de onvrede vandoor en lukt het ons niet om die onvrede te bundelen in een nieuw perspectief? Ik pieker me suf.

Het is beeldvorming: links is drammerig, elitair, obsessief bezig met culturele thema’s. Daardoor zijn de urgente thema’s die links aan de orde stelt (sociale ongelijkheid bij wonen, gezondheid, inkomen; klimaatnoodtoestand; militarisering van de samenleving) weggezet als linkse hobby’s en is het besef verdwenen dat die problemen iedereen aangaan, dat die dringend om werkzame oplossingen vragen. Maar het is meer dan beeldvorming, het is ook een bewuste strategie van de heersende politiek om mensen te paaien met romantische gedachten over een verleden dat nooit bestaan heeft, over een nationale identiteit die bedreigd wordt. Rechts loopt daarbij voorop, vooral extreem rechts, en krijgt de middenpartijen mee – en de media geven dit aandacht, omdat ze zichzelf zo belangrijk maken. En daaronder vermoed ik de economische belangen van machten die het liefst zoveel mogelijk bij het oude willen houden. Ga maar na: wie profiteren er het meest van de val van kabinet-Rutte4? Wie zijn gebaat bij de stilstand in de politieke besluitvorming die daardoor veroorzaakt is? Het aandeelhouderskapitalisme vertraagt het liefst alle noodzakelijke maatregelen om de ecologische en sociale samenhang te redden en te waarborgen, en daar waren de kabinetten Rutte een grote steun bij – en demissionair doen ze helemaal niks. Fijn voor die kapitalisten dat diezelfde Rutte nu het militaire bondgenootschap mag gaan leiden.

Voorstellen voor de toekomst

Hier tegenin formuleer ik enkele voorstellen, die me evident lijken om onze gezamenlijke toekomst te verzekeren. Ze helpen mij om mijn eigen lamlendigheid te doorbreken, die wordt opgeroepen door de politieke ontwikkelingen die alle verworvenheden van de laatste decennia terug lijken te draaien. Om de evidentie van deze voorstellen te ervaren is  dan wel nodig dat we de heersende vooronderstellingen loslaten: dat we bij klimaatmaatregelen moeten polderen om aan draagvlak te werken, dat de beste verdediging een enorme militaire inzet is, dat migratie een bedreiging is. De eerste wil ik graag vervangen door de overtuiging dat boeren en klimaatactivisten dezelfde belangen hebben, de tweede door de overtuiging dat vrede alleen mogelijk is door aan vrede te werken en de derde door de overtuiging dat migranten een broodnodige verrijking zijn (eigen ervaring).

Ik stel ongegeneerd het volgende voor:

Binnen 2 jaar wordt alle reclame verboden.

Binnen 2 jaar wordt de BTW op niet-biologisch geteeld voedsel verhoogd naar 35 %, en binnen 5 jaar wordt dat voedsel verboden.

Binnen 5 jaar moet elke boer de mest van zijn dieren gebruiken op eigen land.

Binnen 5 jaar wordt alle niet-bebouwde grond eigendom van de gemeenschap.

Binnen 5 jaar is alle openbaar vervoer gratis.

Een groep deskundigen (o.l.v. Clingendael’s onderzoekster vredesonderhandelingen) werkt voorstellen uit  voor een veiligheidssysteem in heel Europa waarbij aan de veiligheidsbehoeften van alle landen voldaan wordt.

Er worden EU-migratiekantoren geopend in niet-Europese landen, waarbij migratieverzoeken ingediend worden die dan evenredig over alle EU-landen verdeeld worden.

Laten we onze verbeeldingskracht prikkelen.