Afgelopen weekend is plotseling overleden onze Belgische bondgenoot dr. Egbert Rooze. Hij was predikant in de Belgische Protestantse kerk (o.a. in Antwerpen), en daarnaast en daarna betrokken bij het aan Christenen voor het Socialisme gelieerde vormingswerk van Motief. Hij was een inspirerend voorganger in vele leerhuizen, vormingsdagen en bijbelweken. Die laatste activiteiten resulteerden o.a. in materialistisch-exegetische boeken over Amalek, Marcus en Johannes. Hij werd 72 jaar oud.

Het overlijdensbericht van Motief vermeldt: “Deelnemers aan zijn leerhuizen hingen aan zijn lippen wanneer hij gepassioneerd over de messiaanse beweging sprak, over de profetische beweging… en hoe die richtingwijzers hadden uitgetekend voor een geëngageerde praktijk die ook vandaag ‘doenbaar is’, in confrontatie met onze eigen maatschappelijke uitdagingen. (…) Politieke lezing met een Thora-brilletje. En hij liep vooral erg ‘warm en vrolijk geëngageerd’ door het leven. Op zoek naar radicale menselijkheid! Met een vrolijk uitroepteken achter elk van zijn zinnen. We gaan hem heel hard missen.”
Zijn werken volgen hem na, zijn gedachtenis zij ons tot zegen.