Op 11 maart vroegen wij aan de Nederlandse kerken (Raad van Kerken, Protestantse kerk en Katholieke bisschoppenconferentie) om zich in het publieke debat te mengen en zich ervoor uit te spreken dat Nederland zijn aandeel neemt in het opnemen van kwetsbare vluchtelingen uit Griekenland (zie onze oproep daarover elders op deze website).

De Protestantse en Katholieke kerken reageerden aanvankelijk door te verwijzen naar de in onze oproep ook genoemde verklaring van de Raad van kerken. Maar het ging ons om meer: om het zoeken van de openbaarheid met een pleidooi voor de vluchtelingen in Griekenland. Later voegde de woordvoerder van de bisschoppenconferentie toe aan hun reactie dat de Nederlandse bisdommen extra giften gegeven hebben aan Caritas Athene.

Op 15 april deden de Protestantse kerk en haar uitvoeringsorganisatie Kerk in Actie een oproep aan de Nederlandse regering om kwetsbare minderjarige asielzoekers op te nemen. Kerk in Actie vraagt aan lokale kerkelijke gemeenten om hun college van burgemeester en wethouders te verzoeken bij te dragen aan de opvang van kinderen en hierbij ook diaconale ondersteuning aan te bieden. Het kabinet wordt gevraagd om “ruimte te scheppen voor die gemeenten die hiertoe bereid zijn om deze opvang mogelijk te maken. De Protestantse Kerk doet op u dit appèl vanuit haar roeping om op te komen voor menselijke waardigheid en verantwoord samenleven.”

Zie het bericht hierover op de website:
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2020/04/toon-solidariteit-haal-minderjarige-asielzoekers-uit-overvolle-kampen-op

We zijn blij met deze stellingname en de publiciteit hierover. Zo laat de kerk zich kennen in haar solidariteit met de verschoppelingen.

We hopen dat de kerken ook hun diaconale taak om de achtergronden van de Europese migratiepolitiek kritisch te analyseren blijven uitvoeren.