Het zal de meesten van jullie, lezers, niet ontgaan zijn: op 2 oktober j.l. overleed Wessel ten Boom. Hij was van de start van Ophef in 1994, maar ook daarvoor al vanaf eind 1987 (!) van Opstand, het blad van Christenen voor het Socialisme en één van de twee voorgangers van Ophef, redacteur van ons blad tot aan 1999 en de laatste drie jaar hoofdredacteur. Maar ook na zijn vertrek uit de redactie bleef hij voor bijna ieder nummer van Ophef een bijdrage schrijven. Vierendertig jaar, dat was meer dan de helft van zijn leven, schreef, hij voor onze bladen. Ik heb de artikelen niet geteld, maar ik sluit niet uit dat hij de meeste artikelen eraan heeft bijgedragen. Vanaf 2004 was hij redacteur en later redactiesecretaris van In de Waagschaal, waarvoor hij ook een groot aantal artikelen schreef. Wessel schreef graag en hij preekte graag en ik durf wel te zeggen, dat hij beide hartstochtelijk deed. Van hem stamt dan ook de ondertitel van ons blad: tijdschrift voor hartstochtelijke theologie. Zijn dood deed ons besluiten om dit nummer van Ophef geheel  te besteden aan de gedachtenis van Wessel Hendrik ten Boom, hartstochtelijk theoloog!