Jaarstukken 20-21

VTM-jaarverslag’20-’21 goedgekeurd ALV VTM Balans 31-12-2021 v3.0 goedgekeurd door de ALV Verslag ALV 2022 v0.2VTM-jaarverslag’20-’21 goedgekeurd ALV VTM financien s.v.z. 31 dec 2021 v3.0 goedgekeurd ALV