Ene Maarten Boudry, wetenschapsfilosoof, schrijft in een opiniestuk (‘De sluipmoord op God’) in de NRC van 20/21-10-2018 onder meer (onzin) het volgende:‘Binnen de kortste keren ontdekten wetenschappers allerlei zaken die het religieuze wereldbeeld verder op de helling zetten.’ ‘Nagenoeg elke leerstelling moest er uiteindelijk aan geloven: de leeftijd van de aarde, de structuur van de kosmos, de historiciteit van het eerste mensenpaar en de zondvloed …’‘De schijnbare orde en vernuftigheid in de levende natuur is in werkelijkheid het resultaat van blinde natuurkrachten.’ (dit tegen de theorie van het ‘intelligent design’)En de conclusie luidt: ‘God heeft vandaag zoveel terrein prijsgegeven aan de wetenschap dat zijn bestaan volkomen overbodig is geworden.’Vandaag is het vandaag van de Verlichting dat het bijbelverhaal natuurwetenschappelijk in plaats van literair benadert en daarbij stuit op de onmachtige pogingen van sommige theologen die binnen de frame van de Verlichting proberen de waarheid van het geloof in God te bewijzen of althans plausibel te maken. Maar te beredeneren valt hoogstens de ‘God van de filosofen’, nooit de ‘God van Abraham, Izaäk en Jakob’, de God van de bijbel dus. Wanneer zal tenminste daarover eens een keer consensus bestaan?

Dick Boer