Op 1 juni j.l. was het precies een jaar geleden dat Karel Adriaan Deurloo (1936-2019), één van Nederlands meest prominente Bijbelwetenschappers, overleed. Na jeugdpredikant in Eindhoven en studentenpredikant in Amsterdam te zijn geweest, was hij vanaf 1975 hoogleraar Oude Testament aan de UvA. In 1996 werd hij na het emeritaat van Rochus Zuurmond kerkelijk hoogleraar Bijbelse Theologie aan de UvA. En na zijn eigen emeritaat was hij nog een aantal jaren bijzonder hoogleraar op de leerstoel Bijbelse Theologie van de Monshouwerstichting aan de VU. Hij schreef in die jaren een groot aantal bijbels-theologische en exegetische studies (vaak samen met anderen). Al direct na Karels overlijden wist de redactiecommissie van de VTM-theologenserie, dat er zo snel mogelijk een boekje over hem moest verschijnen. En gelukkig was Joep Dubbink, Karels opvolger op de leerstoel van de Monshouwerstichting, daartoe onmiddellijk bereid en het lukte hem zoals gehoopt het boekje ruim binnen het jaar persklaar te hebben. In het goed geschreven en mooi uitgegeven boekje van iets meer dan honderd pagina’s, biedt Joep Dubbink een korte blik op Karels levensloop om vervolgens zijn verschillende publicaties langs te lopen. Vol bewondering, maar zonder verheerlijking en met hier en daar een kritische noot. Het boek doet precies wat we hopen te bereiken met het uitgeven van deze boekjes: Inzicht bieden in de betekenis voor kerk, theologie en maatschappij van deze grote theoloog, die – al heeft hij dat nooit beoogd, school maakte en voor wie buitenlandse studenten (vooral uit Duitsland) in grote getale naar Amsterdam kwamen. De tekst mag het zeggen, maar er zijn mensen nodig (liefst mensen als Karel Deurloo) om die tekst te laten spreken.

Joep Dubbink, De tekst mag het zeggen. Bijbellezen volgens Karel Deurloo, verscheen bij Kok-Boekencentrum en is daar (en bij de boekhandel) voor € 12,99 te bestellen.