In januari jl. werd het dertiende internationale Bonhoeffer congres gehouden in Stellenbosch Zuid Afrika. In dit nummer van Ophef met als thema “Bonhoeffer en Zuid Afrika” vindt u daar een weerslag van terug. Van de vele verhalen tijdens dat congres worden er drie in deze Ophef gepubliceerd.  Dat levert voor dit nummer de bijdragen op:

Reggie Williams, assistent professor in de ethiek in Chicago. In het kielzog. Bonhoeffer lezen bij de “door of no return”.

Robert Vosloo, hoogleraar systematische theologie in Stellenbosch. Bonhoeffer, status confessionis in Zuid Afrika ten tijde van de apartheid.

Dion Forster, predikant in de Methodistenkerk in Stellenbosch. Bonhoeffer en Biko, naar een politiek van hoop onder “born free” Zuid Afrikanen.

Gerard den Hertog, oud rector van de Theologische Universiteit van de Christelijk Gereformeerde kerken in Apeldoorn. Bonhoeffers twee “testamenten’.

Bonhoeffers brief aan Mahatma Gandhi.