Oecumenisch denkplatform

Vereniging voor Theologie en Maatschappij

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten. Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

Redactioneel: Kerk en Politiek

‘Kerk en politiek’ is altijd al op de een of andere manier aanwezig in ons blad, maar dit keer expliciet en als thema voor dit nummer. En daar is alle aanleiding toe. Het zwijgen (of althans niet helder en duidelijk spreken) van onze kerk over de grote vraagstukken...

Lees meer

Veiligheid, links en rechts

Links en rechts in de ban van veiligheid We worden vastgesnoerd in een web van veiligheid denken. Veiligheid als maximale controle, het uitsluiten van alle risico’s. Beheersingsdrift als de ultieme vorm van maakbaarheid. Dat geloof heerst links en rechts in onze...

Lees meer

nummer 1, 2024

Krimp

magazine

ANBI

De VTM heeft de ANBI-status: donaties en giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Downloads

Contact

  • Redactie Ophef
    redactie@ophef-vtm.nl
  • Bestuur VTM
    bestuur@ophef-vtm.nl
  • Lidmaatschap
    lidworden@ophef-vtm.nl

Social media

Donaties en giften: NL56 TRIO 0320 0155 13

t.nv. VTM, Culemborg.