ANBI

Algemeen

De VTM heeft de ANBI-status: donaties en giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Het fiscaal nummer van de VTM is 8105.44.684

Bestuur en contactgegevens

Voor de samenstelling van het bestuur en de contactgegevens, zie desbetreffende tabbladen op de website.

Doelstelling en beleidsplan

De VTM is een oecumenische vereniging die werk wil maken van een theologie die zich betrokken weet op onze sociaal-maatschappelijke leefvormen. Een theologie die kritisch, constructief en strategisch bijdragen wil leveren aan de opbouw van maatschappelijke vormen van gemeenschap. Een gemeenschap zoals daarvan in de joodse en christelijke traditie van de kant van de zich betuigende God oproepend, belovend en werkzaam verhaald wordt.

Beloningsbeleid

De VTM heeft geen medewerkers in dienst.
De bestuurders verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten.
De redacteurs van het blad Ophef ontvangen een geringe vergoeding voor hun werk.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Verslag van de laatste Algemene Ledenvergadering d.d. 25 oktober 2019 verschijnt in Nieuws

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording over het boekjaar 2018, zoals afgelegd op de Algemene Ledenvergadering verschijnt in Nieuws

Word lid van VTM en abonneer je op Ophef

Of bestel een los magazine of een van onze andere uitgaven.

ANBI

De VTM heeft de ANBI-status: donaties en giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Downloads

Contact

  • Redactie Ophef
    redactie@ophef-vtm.nl
  • Bestuur VTM
    bestuur@ophef-vtm.nl
  • Lidmaatschap
    lidworden@ophef-vtm.nl

Social media

Donaties en giften: NL56 TRIO 0320 0155 13

t.nv. VTM, Culemborg.