Vereniging voor Theologie en Maatschappij

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie

 

Het ontstaan van de VTM

Geīnspireerd door het opbloeien van de oecumenische bevrijdingstheologie in Latijns Amerika verenigde zich in 1974 een groep Nederlandse theologen en andere betrokkenen onder de noemer ‘Christenen voor het socialisme’ (CvS). De groep wilde in kerk en samenleving de maatschappijkritiek vanuit de socialistische beweging en praktijk aan de orde stellen en theologisch doordenken. Dat gebeurde door het blad Opstand, door publicaties en manifestaties en door participatie in soortgelijke bewegingen in (Oost-)Europa.
Daarnaast ontstond begin jaren tachtig van de vorige eeuw de Vereniging voor Theologie en Maatschappij (VTM). Achtergrond was de zorg over de bedreiging door het katholieke kerkinstituut van nieuw ontwikkelde vormen van theologiebeoefening op het snijvlak van
theologie en maatschappij, m.n. de Agogisch Theologische Opleiding (ATO). De VTM wilde
een ondersteunend platform zijn voor het werken aan vormen van bevrijdend en emancipatoir theologisch denken en werken. Daarvoor werd o.a. het blad Vlugschrift uitgegeven.

Fusie

In 1994 fuseerde de toen overwegend rooms-katholieke VTM met de overwegend protestantse beweging CvS tot een nieuwe Vereniging voor Theologie en Maatschappij. Als min of meer logisch vervolg gingen ook de bladen Opstand en Vlugschrift samen verder onder een nieuwe naam: Ophef, tijdschrift voor hartstochtelijke theologie.

ANBI

De VTM heeft de ANBI-status: donaties en giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Downloads

Contact

  • Redactie Ophef
    redactie@ophef-vtm.nl
  • Bestuur VTM
    bestuur@ophef-vtm.nl
  • Lidmaatschap
    lidworden@ophef-vtm.nl

Social media

Donaties en giften: NL56 TRIO 0320 0155 13

t.nv. VTM, Culemborg.

Word lid van VTM en abonneer je op Ophef

Of bestel een los magazine of een van onze andere uitgaven.