Kerkelijk/theologisch begon het nieuwe jaar met een behoorlijke storm, met de ophef rond de “Nashville-verklaring. Zelden zal de kerk, de theologie zo in de publieke belangstelling hebben gestaan als de afgelopen weken. Alle media, van links tot rechts, van zwaar orthodox, tot volledig seculier, maakten er melding van. Schreven uitgebreide analyses en lieten veel theologen en dominees aan het woord, die er hun licht over mochten laten schijnen. Zelfs de premier werd er over bevraagd.

Of deze aandacht nu allemaal positief te duiden is, is nog maar even de vraag. Dat er een publieke verontwaardiging ontstond over de maatschappelijke en kerkelijke positie van homoseksuelen en transgenders kun je positief duiden. Gelukkig kent ons land, en een deel van de kerk, hierin verworvenheden, dat iedereen welkom is, dat mensen nooit mogen worden uitgesloten, die we niet meer zonder slag of stoot prijsgeven. Maar tegelijkertijd had verontwaardiging ook iets merkwaardigs. We deden nu alsof het letterlijk als een donderslag bij heldere hemel kwam. Maar we wisten toch dat deze opvattingen leefde binnen de orthodoxie? Of waren we zo naïef geworden dat we dachten dat de orthodoxie zich zou hebben aangepast aan de liberale mainstream opvattingen rond seksualiteit. Tegelijkertijd legt deze ophef ook nog iets anders bloot. Dat is namelijk de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst. Beide een groot goed in onze samenleving. Daarmee zeggen we impliciet dat deze groepen mensen het recht hebben, hoe pijnlijk ze ook zijn, op hun (geloofs)opvattingen. Vanuit de optiek van onze vereniging is er theologisch van alles in te brengen tegen hun interpretatie van de Bijbel. Tegen hun waarheidsclaim waarbij god onbeschaamd wordt gebruikt. En daarom is het ook goed, dat er op vele fronten, in de verschillende media, een theologisch tegenwoord wordt gevoerd, tegen deze orthodoxe waarheidsclaim. We mogen blij zijn dat er een fundamentele theologisch en maatschappelijke kritiek wordt geformuleerd. Laten we daar vooral niet mee stoppen, ook nu de storm enigszins is gaan liggen en het stof neergedaald. Maar laten we ook niet naïef zijn; mensen met deze orthodoxe opvattingen blijven onder ons aanwezig en dat vergt waakzaamheid, om te voorkomen dat de kerkelijke en maatschappelijke verworvenheden van binnenuit worden uitgehold.